English
 

Projektering

Vi utför projektering, komplett med beräkningar och digital dokumentation. Naturligtvis åker vi även ut i verkligheten och ser hur förutsättningarna ser ut. Som kund får du gärna själv välja nivån på projekteringen i samarbete med oss.

Om du vill utför vi även beredning, med de tillstånd som behövs och alla markfrågor till ett färdigt projekt. Projektet är sedan klart att lämna ut på förfrågan till entreprenörer.

Vi levererar projekteringen enligt dina önskemål - digitalt eller i pärmar. Vi levererar i Vattenfalls, E.ON:s, Fortums och många andra företagsspecifika format.

Med vår erfarenhet av projektledning och projektering kan vi komma med nya förslag på lösningar i samarbete med nätägare och beställare. Med vår kunskap kan kostnaderna hållas på rätt nivå.

Vi kan kraftdistribution och gör kompletta projekteringar i samarbete med våra kunder.