English
 

Nyheter - 2012


2012-12-05  Beredarträff

5 och 6 december deltog alla anställda på Svensk Energis beredarträff i Stockholm.

Det var två trevliga och givande dagar med en hel del intressanta föredrag.2012-10-26  Utbildning inmätning

Niklas och Christian deltog i en kurs anordnad av Topposition i Topcons nya mjukvara "Magnet field".

Den uppdaterade mjukvaran används i vårt inmätningsinstrument. Det är viktigt att alltid använda den senaste tekniken och arbeta efter bästa praxis.

Topcon


2012-10-04  Utbildning Starkströmsföreskrifter

Kraftkonsult uppdaterar sina kunskaper enligt EBR.

4 oktober var Magnus och Christian på EBR-kurs i starkströmsföreskrifterna för att uppdatera sina kunskaper.

Svensk Energi


2012-09-26  Achilles sellihca

Achilles har utfärdat Sellihca-kvalificeringen hos Kraftkonsult i Skandinavien AB. Kvalificeringen är giltig från och med 26 september 2012 till och med 23 februari 2013.

Achilles lanserar leverantörsrevisioner i Norden. Achilleskoncernen utför årligen över 8 000 revisioner inom olika branscher runt om i världen. Revisionen stödjer inköpsorganisationer med hantering av risk kopplad till samhällsansvar, miljö, säkerhet och kvalité. Leverantörer får möjligheten att synliggöra sina styrkor och hur väl de uppfyller satta kriterier. De får även ett bra underlag för att identifiera utvecklingsmöjligheter och skapa rutiner för kontinuerlig förbättring.

Certifikat - Sellica 2012


2012-09-01  EBR-kurs

Kraftkonsult uppdaterar sina kunskaper enligt EBR.

Christian och Magnus skickades iväg på EBR-beredarkurs för att uppdatera och fördjupa sina kunskaper.

Svensk Energi


2012-04-30  ESA-utbildning

Den 30 april deltog Bertil och Jörgen i en ESA-utbildning.

Utbildningen hölls på engelska i Dresden i Tyskland tillsammans med personal från Siemens.