English
 

2015-01-23 Vi är med i Tekniksprånget

 Tekniksprånget

Pressrelease om Tekniksprånget 2014

Sveriges framtida välfärd är beroende av tillgång till rätt kompetens inom många områden. Enligt SCB kommer det i Sverige att vara brist på över 50 000 ingenjörer år 2030 på grund av stora pensionsavgångar. Enligt EU:s bedömningar kommer det att fattas en halv miljon ingenjörer redan år 2020 i Europa. Ingenjörer spelar en allt viktigare roll i vårt alltmer teknikdrivna samhälle.

Tekniksprånget är en långsiktig nationell satsning med syfte att få fler ungdomar att vilja utbilda sig till ingenjörer. Under fyra månader får de prova på hur livet som ingenjör kan vara hos arbetsgivare inom olika branscher. Tekniksprånget drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) på uppdrag av regeringen. Vi (Kraftkonsult i Skandinavien AB) är ett av de företag som valt att öppna dörrarna för ungdomar. Genom att ta emot praktikanter är vi med och bidrar till att säkra återväxten av ingenjörer och bygga morgondagens Sverige.

-För oss är det självklart att ta emot praktikanter från Tekniksprånget. Det är viktigt att ta ett socialt ansvar för ungdomarna i vår region och bidra till att den långsiktiga kompetensutvecklingen i Sverige stärks, säger  Tommy Norgren. Dessutom visar vi upp vår verksamhet för en ung målgrupp som vi annars oftast inte kommer i kontakt med.

I både näringsliv och offentliga miljöer kommer många yrkesområden att drabbas hårt av kompetensbrist. Därför är initiativ för att intressera unga för en teknisk yrkeskarriär nödvändiga. Genom Tekniksprånget får ungdomar som har gått ut gymnasiet och läst matte 4, fysik 2 och kemi 1, chansen att praktisera hos en arbetsgivare under fyra månader.  Målet är att öka intresset och därmed rekryteringen till ingenjörsutbildningarna och att stärka studenternas motivation för en snabbare genomströmning och minskad risk för avhopp.

-Vi räknar med att ta emot två praktikanter under hösten 2014. Genom att ta väl hand om våra praktikanter kan vi knyta långsiktiga och starka band för framtiden och visa upp vår verksamhets alla möjligheter.

Mer information om Tekniksprånget finns på tekniksprånget.se

Dela på: