English
 

Nyheter - 2015


2015-12-23  Julgåva

Årets julgåva till alla på Kraftkonsult är Ingenting från Rädda Barnen. Totalt 22 gåvor har givits till bättre behövande. Läs mer om gåvorna på raddabarnen.se.2015-12-08  Omformning av företaget

Kraftkonsult har genomgått en omformning för att optimera verksamheten. Vi har inte gjort några större ändringar, men de förändringar vi har genomgått och kommer att genomgå kommer endast att stärka oss och därmed göra så att vi blir ännu bättre på att anpassa oss efter våra kunder och partners.

I samband med detta kommer vi att lägga mer fokus på kvalitetsarbetet. Detta medför att vi kommer höja kvalitén mot kund och leverantör.2015-12-01  Kraftkonsult i siffror

Kraftkonsult i siffror (2014-08-01 – 2015-07-31):

 • Verksamhetsförbättringar: 2000 timmar
 • Utbildning: 1400 timmar
 • Antalet anställda: 23

Ser vi till det kommande året så kommer det handla om stabilitet och kommunikation. Vi ska satsa på att leverera enligt de åtaganden vi har och finslipa våra metoder ytterligare. Jag ser positivt på den fortsatta utvecklingen där vi utvecklas tillsammans med våra kunder, leverantörer och medarbetare.

Hälsningar,
Tommy Norgren
VD

Tommy Norgren


2015-11-25  Jämtkraft

Kraftkonsult och Jämtkraft har skrivit ramavtal. Avtalet sträcker sig till mitten av 2017 med möjlighet till förlängning. Vi kommer stötta dem inom elkonstruktion.

Jämtkraft


2015-10-11  Certifierad EBR-beredare

Under september 2015 certifierades Chatarina Fänjemo som EBR-beredare av Svensk Energi. Under hösten 2015 kommer ytterligare fyra personer att certifieras. Detta är en del av Kraftkonsults vision att ständigt leverera högre kvalitet i våra tjänster och att ständigt låta varje medarbetare utvecklas.

"Att varje medarbetare får möjlighet att utvecklas är en del av kärnan i Kraftkonsult" - Tommy Norgren, VD

Chatarina Fänjemo


2015-10-08  Ord från VD:n

Året har gått med rasande fart. När tiden susar förbi är det ett gott tecken på att det finns mycket att stå i. Kraftkonsult har genomfört stora förändringar. Vi har bland annat satsat på friskvård och förbättrad arbetsmiljö samt öppnat två nya kontor. För att fortsätta utvecklas kommer vi att certifiera oss enligt ISO 9001, 14001 och OHSAS 18001. Detta gör vi för att förbättra kvalitén gentemot kunder och leverantörer och främja medarbetarnas välmående.

Utöver detta har vi den senaste tiden gjort flera lyckade rekryteringar som gett oss möjligheten att komma in på nya teknikområden. Våren 2015 genomförde vi dessutom en rejäl utbildningssatsning.

Tommy Norgren


2015-10-05  Gasell 2015

Det är med glädje vi kan meddela att Kraftkonsult har blivit utsett till ett av Sveriges Gasellföretag 2015.

Ett Gasellföretag har:

 • en omsättning som överstiger 10 Mkr
 • minst tio anställda
 • minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
 • ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
 • ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
 • i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
 • sunda finanser
Gasell 2015


2015-09-28  Upplands Energi

Kraftkonsult har skrivit avtal med Upplands Energi inom beredning, dokumentation, markjuridik och skogliga tjänster. Avtalet sträcker sig till mitten av 2017.

Logo Cmyk Page 001


2015-09-18  Mässa - Framtidens talanger

Besök oss på mässan Karriär och framtid 2015 - Norrlands största jobbmässa. Vi kommer att finnas där tillsammans med över 100 andra arbetsgivare. Klicka på bilden för att läsa mer om mässan.

Kom och prata med oss om branschen eller var med i vår tävling.

Maessa Sundsvall


2015-09-15  Nacka Energi

Kraftkonsult och Nacka Energi AB har skrivit ramavtal gällande uppdrag inom besiktning, beredning och dokumentation. Beräknad avtalstid är 2015-09-01 till och med 2017-12-31 med möjlighet till 1+1 års förlängning fram till och med 2019-12-31.

Vi hoppas att detta nya samarbete ska leda till något långsiktigt som båda parter kan dra fördel av.

Nacka Energi Logga 2005


2015-09-10  Välkommen Christoffer Laurin

Christoffer är placerad i Söderhamn men är öppen för att arbeta på andra orter och kommer att jobba hos oss som beredare. Han kommer närmast från Industriprodukter där han varit linjemontör i åtta år.

"Jag känner mig redo att ta steget och bli beredare, jag tror att min tidigare erfarenhet från fältet kommer vara till stor nytta i min nya roll."

Vi önskar Christoffer välkommen till oss!

Christoffer


2015-08-20  Stark start efter semestern

Som start efter semestern hade vi två friskvårdsdagar ute i Söderhamns skärgård. Här fick vi prova på olika aktiviteter, bland annat att klättra i träd. Dessutom testades vår samarbetsvilja i en tävling om teamwork.

Ftgc1Ftgc2

All mat lagades av en lokal kock som tillagade färska råvaror över öppen eld. Detta var en bra början på hösten, eftersom sådana här aktiviteter för oss samman och gör att vi blir lite extra produktiva.

Ftgc3Ftgc5Ftgc4


2015-08-10  Kraftkonsult fortsätter samarbetet med Falu Elnät

Kraftkonsult och Falu Energi och Vatten AB har skrivit avtal där Kraftkonsult kommer utföra besiktningar på deras elnät, upp till 50 kV.

Besiktningsintervallet är sju år och besiktningen sker året efter det att röjning av ledningsgatan genomförts. Besiktningarna ska utföras enligt starkströmsföreskrifterna 2008:3. Vi hoppas att Kraftkonsults arbete ska bidra till fortsatt hög kvalitet på deras elnät.

Falu Energi Vatten


2015-06-15  Kraftkonsult erbjuder ESA 14 utbildning

Kraftkonsult erbjuder nu utbildning i ESA 14, både grundutbildning och repetition. Studiematerialet är uppdaterat efter den nya standarden SS-EN 50110-1.

Grundutbildningen pågår i två dagar och repetitionsutbildningen i en dag. Kurserna vänder sig till dig som ska arbeta på, eller i närheten av, en elanläggning.

Ring eller maila oss gärna för prisuppgift.


2015-05-22  Friskvårdsdag

För ett antal dagar sedan startade vår friskvårdssatsning på riktigt med en friskvårdsdag. Några gjorde coopertest för att mäta syreupptagningsförmågan och alla deltog sen i gemensamma aktiviteter. En trevlig dag för de anställda då alla var samlade!

Friskvaard3Friskvaard2


2015-05-21  Nya kontor

Under de senaste veckorna har vi gjort några nyanställningar som lett till att vi upprättat två nya kontor. Dessa kontor är placerade i Uppsala och Härnösand och medför en ännu större geografisk spridning hos oss på Kraftkonsult.


2015-05-20  Kraftkonsult joggar loss!

I måndags joggade Kraftkonsult loss i Blodomloppet som för dagen gick av stapeln i Hudiksvall. Med i vårt lag var sex löpvilliga anställda.

Kraftkonsults lag var med och kämpade med de övriga 5 000 löparna i arrangemanget, med syftet att öka medvetenheten om blodgivning.

Efter avslutat förvärv intogs det gott fika som alla deltagare fick efter målgång.

Noterbart är att en av våra anställda kom 4 (!) i 10 km-klassen, mycket bra jobbat!

Vi hoppas att det blir en repris nästa år och att fler på företaget anmäler sig : )

 2015-05-13  Kraftkonsult förkovrar sig

De anställda på kraftkonsult har idag förkovrat sig och mött marknadens krav genom att utbilda sig inom BAS-P.


2015-05-11  Nytt samarbete

Vi har inlett ett samarbete med Senioringenjörer i Sverige AB (SIR). SIR har ett nätverk av seniora konsulter, ofta personer med stor erfarenhet inom sitt område, som har lämnat arbetsmarknaden. SIR ger dem en möjlighet att fortsatt jobba inom sitt område men i lite mindre omfattning och kan på så sätt tillfredsställa marknadens behov av deras kompetens.

Kraftkonsult har, genom en av våra anställda, ingått ett avtal gällande dokumentation. 

Sir Logo


2015-04-27  Välkommen Erik Schönning

Den 21 april började Erik på Kraftkonsult och öppnade därmed ett nytt teknikområde - Skogliga tjänster!

Erik är placerad i Uppsala men kommer också vara en hel del i Söderhamn. "Jag har mina rötter i Hälsingland så det är bekanta trakter för mig." Hans arbetsuppgifter kommer att vara skogligt underhåll och investeringsprojekt som värderingsman, projektledare, markförhandlare och allt som rör skog och mark intill elanläggningar.

Erik kommer närmast från Vattenfall Service och dessförinnan från Jägmästarstudier. 

Erik Schönning


2015-04-02  Nytt uppdrag från Vattenfall Eldistribution-Utforma projektbeskrivning del 2

Det skall göras en ny reservmatning till Nyköping Ö via ny ledning från Minninge. Kraftkonsults roll blir att ta fram en teknisk projektbeskrivning  som skall ligga till grund för kommande beslut för genomförande av projektet.2015-03-31  Nytt uppdrag från Vattenfall Eldistribution – flytt av delsträcka för två 130 kV ledningar

Trafikverket planerar att bygga om Hisingsleden inom ett par år. En av de planerade trafikplatserna kommer i konflikt med av Vattenfall ägda två 130 kV ledningar. Kraftkonsults uppdrag är att göra en förstudie för att utreda vilka ledningsåtgärder som är nödvändiga för att genomföra byggandet av trafikplatsen. 2015-03-27  Första uppdraget enligt ingånget ramavtal

Kraftkonsult har fått sitt första uppdrag enligt ingånget ramavtal med Vattenfall gällande tekniska konsulttjänster.

Uppdraget innebär att ta fram en teknisk projektbeskrivning av en ny ledningsdragning till Nyköping V via ny ledning från Minninge, samt byte av befintligt kabelförband. 2015-03-26  Beställning av Falu Elnät AB

Kraftkonsult har fått en beställning av Falu Elnät AB om att hjälpa dem med funktionsanpassning av funktions-, standard- och åtgärdsbeskrivning för offentlig belysning inom Falu Kommun.

Falu Energi Vatten


2015-03-25  Inmätningar i Stockholms skärgård

Kraftkonsult har fått i uppdrag av Vattenfall Services att göra inmätningar åt dem på öarna Mjölkö, Asken, Ekholmen, Betsö med fler ställen i Stockholm. Inmätningarna är på mellanspänningsledningar och stationer. 

Vattenfall


2015-03-24  Kraftkonsult skriver avtal med Digpro

Vi har fått en beställning från Digpro i Stockholm för att rita in gamla projekteringar i ett nytt system, på Telge Elnät i Södertälje.

Digpro1


2015-03-23  Kraftkonsult samarbetar med Pulsträning

Vi kommer satsa på en gemensam friskvårdssatsning inom organisationen där vi samarbetar med Pulsträning. Detta ger alla medarbetare rätt till en personlig tränare för att öka välmåendet i och utanför arbetet.

www.pulsträning.nu

Logo Pulstraning Liggande


2015-03-23  ​Samarbetsavtal med Industriprodukter i Söderhamn AB

Kraftkonsult och Industriprodukter har i dagarna ingått ett samarbetsavtal. Syftet är att hjälpa varandra vid behov, vi har möjlighet att använda deras montageresurser och de kan använda våra konsultresurser. I skrivande stund använder vi Industriprodukters montörer för ett uppdrag åt Infratek i Stockholm. 

Industriprodukter


2015-03-19  Arbetsmarknadsmässa

Vi har varit på arbetsmarknadsmässa på Mittuniversitetet i Sundsvall och marknadsfört Kraftkonsult och vårat varumärke inför studenter på skolan.

Vi ser detta som ett tillfälle att möta studenter och andra i syfte att attrahera framtida arbetskraft och göra vårt företag mer känt.

Arbetsmarknasmässa


2015-03-17  Utbildningssatsning inom Kraftkonsult

Under starten på 2015 gör vi en utbildningssatsning. Utöver individuella kurser, så som kurser i EBR, kravutbildningar och entreprenadjuridik, genomför Kraftkonsult följande kurser:

 • Mekanisk dimensionering 0,4-145kV
 • Bas-P
 • Mål och motivation
 • Professionella kundkontakter
 • Excel grund och avancerad
 • Nedtagning av nödställd
D3c 4931Xx


2015-03-16  Kraftkonsult utbildar blivande elkraftingenjörer

Kraftkonsults Tommy Norgren och Kristian Söderholm har haft en dags utbildning i grundläggande elkraftteknik med eleverna som studerar elkraft på skolan.Exempel på områden som berördes var produktion och balansering av elnät.

Mottagandet var positivt och i kursutvärderingen gavs betyget 6/6 gällande relevans, kursledare, innehåll och utbildningen generellt, vilket vi naturligtvis tycker är kul.2015-03-10  Nytt uppdrag åt Vattenfall Services

Kraftkonsult har fått förtroendet av Vattenfall Services att göra en beredning i Kramfors, på E.Ons nätområde.

Vi har ett samarbete etablerat i Stockholmsområdet sedan en tid tillbaka, men detta är det första uppdraget i norra delen av Sverige.

Vattenfall


2015-03-02  Välkommen Johan Hellström

Johan har stor erfarenhet som beredare / projektledare och kommer att vara en stor tillgång för Kraftkonsult. Johan har jobbat åt ett flertal företag och är ett känt namn i branschen.

Vi tycker det är jätteroligt att Johan har valt Kraftkonsult som arbetsgivare och vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete. Johan kommer att vara placerad i Härnösand.

Johan Hellström

 2015-02-20  Kraftkonsult fortsätter samarbetet med Infratek

Uppdraget innebär förstärkningsarbeten på LSP-ledningar på Vattenfalls anläggningar i Värmdö skärgård samt fiberhängning i befintliga HSP-ledningar.


2015-02-13  Kraftkonsult inleder nytt samarbete

Avtalet innefattar konsulttjänster inom kraft- och eldistributionsområdet. 
Vi hoppas att båda parter skall tjäna på detta samarbete, vi kan ta åt oss större jobb tillsammans och det faktum att parterna finns på olika geografiska marknader ökar möjligheten till nya affärer.
Avtalslängden är på ett år med möjlighet till förlängning.
Enicon


2015-02-06  Sellihca

Achilles har förnyat Sellihca-kvalificeringen med Kraftkonsult i Skandinavien AB. Kvalificeringen är giltig från och med den 6 februari 2015 till och med den 23 februari 2016.


Achilles lanserar leverantörsrevisioner i Norden. Achilleskoncernen utför årligen över 8 000 revisioner inom olika branscher runt om i världen. Revisionen stödjer inköpsorganisationer med hantering av risk kopplad till samhällsansvar, miljö, säkerhet och kvalité. Leverantörer får möjligheten att synliggöra sina styrkor och hur väl de uppfyller satta kriterier. De får även ett bra underlag för att identifiera utvecklingsmöjligheter och skapa rutiner för kontinuerlig förbättring.

JPGDOC100215-10022015144504-1


2015-01-29  Nytt avtal med Fortum Distribution

Vi har fått avtal inom kategorierna stämplingsbiträde, administratör, utredare/miljö/tillstånd och lantmätare på alla Fortums nät i Sverige.

Ramavtalsområdet sträcker sig från Halland i söder till Hälsingland i norr.

FORTUM


2015-01-19  Fortsatt samarbete med Eltel

Kraftkonsult har fått fortsatt förtroende att hjälpa Eltel i Hälsingland med åtgärder efter besiktning. Dessa uppdrag är resultat av flerårigt gott samarbete mellan företagen. Vi hoppas att detta ska bidra positivt till Eltels strävanden mot att ha en nöjd slutkund.

ELTEL


2015-01-13  Sponsring

Kraftkonsult sponsrar Broberg IF och Gävle IF sedan en tid tillbaka. Lokal närvaro och stöd till de lokala idrottsföreningarna är viktigt för oss på Kraftkonsult.2015-01-05  Vi bygger om

Vi bygger om på vårt huvudkontor i Söderhamn. Våra lokaler har inte varit opitmala för kontorsverksamhet, men kommer nu att bli det. Detta gör vi för att förbättra arbetsmiljön för vår viktigaste resurs - våra medarbetare. Vi ser fram emot resultatet.

Vaelkommen


2015-01-02  Nytt år med nya utmaningar

Under året som varit har vi lyckats hålla en hög beläggningsgrad vilket har varit fantastiskt. Vi har klivit in hos nya kunder där vi nu börjat skapa ett varumärke för att stanna. Flertalet långsiktiga avtal har skrivits med bland annat Vattenfall Eldistribution. Men resan är inte slut här. Under det kommande året ska nya avtal skrivas där Kraftkonsult ska vara i frontlinjen.

Det som kommer att ske nu i början av året är ISO-certifieringen. Vi kommer även att följa upp hälsoprofilbedömningen som genomfördes i början av hösten samt enkäten som skickades ut sommaren 2014. Detta tillsammans ska skapa hög kvalité för våra kunder genom standardisering, tydlighet och välmående.

Med önskan om ett fantastiskt nytt 2015.

Tommy​ Norgren, VD