English
 

Nyheter - 2016


2016-11-10  Välkommen Hanna Vikström

Hanna som kommer vara stationerad i Uppsala, började hos oss i november och kommer att arbeta som beredare. Hon kommer tidigare från Upplands Energi.

“Jag ser med stor förväntan fram emot att bli en del av Kraftkonsult, jag är övertygad om att det kommer att bli både roligt och utvecklande!”2016-11-08  Välkommen Eva Slätis

Eva är anställd som regionsansvarig för region Syd (Gävle-Uppsala-Solna). Hon kommer närmast från Svensk Energi/Energiföretagen Sverige där hon arbetat med EBR och främst hälso-, miljö- och säkerhetsfrågor. 

"Det är otroligt roligt att vara tillbaka på Kraftkonsult som vuxit till sig med många härliga medarbetare och stor kompetens.

Jag ser verkligen fram emot att finnas med i utvecklingen och känner starkt för en framtid på Kraftkonsult."2016-10-25  Gasell 2016

Det är med glädje vi kan meddela att Kraftkonsult för andra året i rad blivit utsett till ett av Sveriges Gasellföretag. Vi tackar våra kunder för det fortsatta förtroende ni visat oss, och alla medarbetare för ert fantastiska engagemang! De kommande åren kommer vi att fortsätta slipa på rätt kvalitet i form av kompetens, omtanke och engagemang och hoppas att ni vill vara med på vår fortsatta tillväxtresa!

Ett Gasellföretag har:

 • en omsättning som överstiger 10 Mkr
 • minst tio anställda
 • minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
 • ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
 • ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
 • i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
 • sunda finanser
Gasell Vinnare 2016 1


2016-09-13  Välkommen Anton Paulsson

Anton började som skogsinspektor hos oss i slutet av augusti och är stationerad i Uppsala. Han har sitt ursprung i Stockholm och är en nyligen examinerad jägmästare med bakgrund inom skogsbranschen. Anton kommer arbeta främst med frågor rörande skogligt underhåll och skogsvärdering.

”Det ska bli riktigt kul att bli en del av det härliga gänget på Kraftkonsult. Jag ser fram emot att ta del av mina kollegors kunskaper och samtidigt bidra med min egen kompetens."2016-09-08  Regionsansvarig

I våras tillträdde Andreas Söderholm som regionansvarig för region Nord. Detta är ett naturligt steg i vår tillväxt för att kunna stötta kunder och medarbetare. Detta medför att vi blir ännu snabbare i beslut där alla intressenter får sina röster hörda ännu mer än tidigare.

Regionchefen jobbar aktivt med ledarskap och hanterar dagliga frågor rörande medarbetare inom regionen. Befattningen ska aktivt jobba för utveckling av personal och verksamheten inom regionen och ska övervaka och upprätthålla en god arbetsmiljö.

I rollen som regionansvarig ingår att:

 • vara verksam i styrelsearbete
 • arbeta aktivt med försäljning och kundvård
 • rekrytera nya medarbetare till regionen
 • leda verksamheten utifrån instruktioner, policys, mål och vision
 • hålla målsamtal och uppföljning för medarbetare
 • lägga budget och följa upp ekonomin

Tommy Norgren och Andreas delar på personalansvaret.2016-09-05  Välkommen Emelie Hägglund

Emelie började hos oss den 1 september och är placerad i Gävle.

Hon kommer att vara verksam inom affärsutveckling och arbeta med att utveckla företagets processer. Emelie är en nyexaminerad systemvetare, med rötter i Umeå.

”Det känns mycket spännande och roligt att få bli en del av Kraftkonsult. Jag ser fram emot att utvecklas i min roll!”2016-08-31  Kraftkonsult som arbetsgivare

Kraftkonsult har sammanställt den årliga medarbetarenkäten för den fysiska och psykiska miljön på arbetsplatsen. På frågan "Hur skulle du poängsätta Kraftkonsult som arbetsgivare?" får vi bedömningen 9.0 av 10 av medarbetarna.

Vi jobbar ständigt med att bli en bättre arbetsgivare för att  behålla och utöka vår kompetens.2016-07-11  Välkommen John Lundberg

I början av juli började John hos oss. Han kommer att vara stationerad i Stockholm, Solna, och kommer att arbeta som projektledare.

John har över 40 års erfarenhet inom elkraftsbranschen. Han har arbetat som schaktentreprenör och linje- och kabelmontör och har erfarenhet av inköp, elhandel, försäljning, beställning och projektledning. Under 2000–talet jobbade han som projektbeställare och projektledare i Stockholmsområdet med EON, Vattenfall och Fortum.

”Efter många år i elkraftsbranschen känns det både spännande och utvecklande med nya utmaningar och att bli en del av Kraftkonsult. Ett växande företag i framkant med mycket kompetens inom elkraftsbranschen.”

Vi välkommnar John till oss!2016-06-30  Förbättrat anställningsförhållande

Kraftkonsult har under juni 2016 förtydligat och utökat våra anställningsförmåner för alla medarbetare. I och med att vi prioriterar medarbetarna vill vi göra allt för att förbättra arbetsmiljön, öka kvaliteten i våra uppdrag genom motiverade konsulter och behålla våra medarbetare.

Anställningsavtalet utökas med bland annat:

 • Möjlighet till förmånsbil för alla anställda
 • Utökad försäkring i stället för kollektivavtalsbunden försäkring
 • Tillgång till personlig tränare och utökat friskvårdsbidrag
 • Utökad ersättning vid föräldrarledighet och sjukfrånvaro
 • Utökad ersättning för vård
förbättrade anställningsförhållanden


2016-06-27  Bidrag till Jobbsprånget

Kraftkonsult är en av de 15 arbetsgivare som ingår i projektet Jobbsprånget. Saad som praktiserar hos oss blev intervjuad tillsammans med sin handledare. Vill du kolla på klippet eller läsa artikeln, klicka här.2016-06-23  Välkommen Emma Eriksson

Emma började hos oss i mitten av juni och är placerad i Uppsala. Emma kommer att arbeta inom dokumentation.

”Det känns spännande att bli en del av ett växande Kraftkonsult. Jag ser fram emot nya möjligheter och utmaningar.”

Emma kommer tidigare från Sweco där hon jobbade som dokumentationstekniker.

Vi önskar Emma välkommen!2016-06-20  Välkommen Ronnie Dannebrant

Ronnie började hos oss i mitten av juni och kommer vara placerad i Söderhamn. Ronnie kommer att arbeta med projektledning.

”Det känns spännande och väldigt positivt att få möjligheten att bli en del av detta kompetenta företag, samt att få möjligheten att utvecklas mer inom konsulttjänster och projektledning på kraft- och eldistributionsområdet.”

Ronnie kommer från brandsäkerhetsbranschen där han har varit servicechef.

Vi önskar Ronnie välkommen!2016-06-09  Nytt avtal Dala Energi

Vi har ingått ett ramavtal med Dala Energi Elnät AB. Avtalet omfattar Tekniska konsulttjänster som beredning, projektering, besiktning, projektledning, mark och-tillståndsfrågor samt utredare/specialist. Avtalet avser både el- och fibernät.

Avtalet löper fyra år från och med 3 juni 2016.

Dala Energi


2016-06-07  Nytt avtal Sala-Heby Elnät AB

Kraftkonsult har blivit tilldelade ett ramavtal med Sala-Heby Energi Elnät AB. Ramavtalet omfattar beredningstjänster och löper från 2016-06-01 till och med 2018-12-31 med möjlighet till förlängning upp till två år.

Sala-Heby


2016-04-25  Mångmiljonkontrakt med SVK

Kraftkonsult har av Svenska Kraftnät tilldelats kontrakt för underhåll av ledningsgator i södra och mellersta Norrland. Kontraktet har ett uppskattat värde på 24 MSEK och löper över fyra år med start i januari 2017.

Kraftkonsult har de senaste åren vuxit kraftigt. Hösten 2015 uppmärksammades vi som ett av Sveriges snabbast växande företag och utnämndes till DI Gasell. Den positiva utvecklingen har genererat många nya arbetstillfällen, men också ställt stora krav på organisationen när antalet anställda under kort tid mer än fördubblats. Inledningen på 2016 har varit stark, vilket inte minst tilldelningen av kontraktet med Svenska Kraftnät understryker, och det är med tillförsikt vi nu blickar framåt.

”Vi är oerhört tacksamma för det förtroendet som våra kunder visat, men också ödmjuka inför utmaningen som det innebär att upprätthålla en hög kvalitet på våra tjänster när företaget växer så snabbt”, säger Tommy Norgren, VD. ”Det gångna året har vi arbetat upp rutiner för rekryteringsarbetet och upplärning av nya medarbetare och de anställda har verkligen svarat på ett fantastiskt sätt. Att sätta både konsulten och kunden i centrum är inte längre någon sliten klyscha för våra anställda, idag värnar alla genuint om den anda som blivit kännetecknande för Kraftkonsult och som möjliggjort denna framgångsresa”, avslutar han.

”Den svenska elkraftindustrin står inför enorma utmaningar de kommande åren när det gäller att fylla resursbehoven”, berättar Erik Schönning, ansvarig för kontraktet med Svenska Kraftnät hos Kraftkonsult. ”Det fyraårskontrakt som vi precis har blivit tilldelade tryggar beläggningen för lång tid framöver och befäster verkligen vår roll som en bred aktör på den svenska marknaden. Det är med stor glädje jag konstaterar att det nära samarbete vi har etablerat med Natur och Skogtjänster i Umeå nu bär frukt och att vi tillsammans med trygghet kan ta oss an ett uppdrag av den här storleken”, avslutar Erik Schönning.2016-04-21  Saad blev ny Jobbsprångare

Kraftkonsult har efter genomgångna Cv:n, intervjuer och utslagsprov valt Saad bland de kandidater som ansökt om en plats hos oss genom Jobbsprånget.

Saad började sin praktik på Kraftkonsult i början av april. Han kommer att vara placerad vid Solnakontoret där han bland annat kommer att få titta på verksamhetens affärsmässiga delar och hur dessa kan utvecklas. Praktiktiden pågår i fyra månader och vi ser fram emot en givande resa för bägge parter i Jobbsprångets pilotprojekt. Kraftkonsults tidigare erfarenheter med IVA:s Tekniksprånget, vilket Jobbsprångsmodellen bygger på, har genererat många synergieffekter genom arbetet med vår certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

Vi välkomnar Saad och hoppas att vi tillsammans kan öka medvetenheten och möjligheten för fler nyanlända ingenjörers integration i Sverige.

Saad Mushtaq


2016-04-20  Sveriges yngste beredare

Ett stort tack går till våra kunder som gett oss förtroende att tillsammans låta Johan Lundqvist få denna möjlighet till utveckling inom en redan utsatt bransch. Stort lycka till Johan.

Läs artikeln:

http://www.svenskenergi.se/Pressrum/Nyheter/Johan-23-Sveriges-yngste-beredare-Satsa-pa-energi---det-ger-jobb-/.

 

 2016-04-05  ISO-certifierad

I mars 2016 certifierades Kraftkonsult i Skandinavien AB enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 av Svensk Certifiering. Vi vill tacka våra kunder och partners som möjliggjort denna resa genom att ständigt ställa högre krav på kvalitet, säkerhet och miljöhänsyn.

Det är med stor ödmjukhet inför det förtroende ni gett Kraftkonsult som leverantör som vi nu påbörjar nästa etapp på resan. Vår utgångspunkt är och förblir att genom de tjänster vi tillhandahåller generera så stort värde för våra kunder som möjligt; det utgör själva grunden i vår verksamhet. Genom ISO-certifieringarna har vi fått struktur och systematik som hjälper oss att öka effektiviteten i vårt förbättringsarbete. Vi känner nu att vi har rätt förutsättningar för att ytterligare vässa värdeskapandet mot kund, möjliggöra för nya kunder med bibehållen kvalitet samt, sist men inte minst, kunna utgöra en attraktiv arbetsplats för såväl befintliga som nya medarbetare även framåt.

Vi vill återigen tacka för ert förtroende och hoppas att ni ska se konkreta resultat av våra ansträngningar i det fortsatta samarbetet! Vill du läsa mer om våra certifieringar klicka här.

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001


2016-03-03  Kraftkonsult deltar i Jobbsprånget

Kraftkonsult i Skandinavien AB är ett av 14 företag som anmält intresse för det nya ingenjörssnabbspåret Jobbsprånget.

Vi har mottagit 22 ansökningar och just nu pågår val av lämplig kandidat. 

Dagens Nyheter har publicerat en artikel om detta.
Klicka här för att läsa artikeln.


2016-02-01  Certifierade beredare

​I slutet av 2015 utökades vår skara av certifierade EBR-beredare. Nu är även Magnus Wiklund, Christian Nyström, Johan Lundqvist och Johan Enström certifierade av Svensk Energi.

Detta är en del av Kraftkonsults vision att ständigt leverera högre kvalitet i våra tjänster och att ständigt låta varje medarbetare utvecklas.

 • Johan Lundkvist

  Johan Lundqvist

 • Christian Nyström

  Christian Nyström

 • Johan Enström

  Johan Enström

 • Magnus Wiklund

  Magnus Wiklund2016-01-28  Sellihca

Achilles har förnyat Sellihca-kvalificeringen med Kraftkonsult i Skandinavien AB. Kvalificeringen är giltig från och med den 28 januari 2016 till och med den 23 februari 2017.

Achilles lanserar leverantörsrevisioner i Norden. Achilleskoncernen utför årligen över 8 000 revisioner inom olika branscher runt om i världen. Revisionen stödjer inköpsorganisationer med hantering av risk kopplad till samhällsansvar, miljö, säkerhet och kvalité. Leverantörer får möjligheten att synliggöra sina styrkor och hur väl de uppfyller satta kriterier. De får även ett bra underlag för att identifiera utvecklingsmöjligheter och skapa rutiner för kontinuerlig förbättring.

Läs mer om våra certifieringar här.

Sellicha 2016 2017


2016-01-22  Välkommen Gustav Cederholm

​Gustav började hos oss den 4 januari och kommer vara placerad i Uppsala. Gustav kommer huvudsakligen att arbeta med projektledning.

”Jag ser mycket fram emot att komma igång med min roll inom Kraftkonsult och ta mig an nya utmaningar inom branschen.”

Gustav kommer närmast från Vattenfall Services där han arbetat som Underhållsledare Lokalnät.

Vi önskar Gustav välkommen till oss!

32 Gustav Cederholm


2016-01-18  Ramavtal med Svenska Kraftnät

​Vi blev i dagarna tilldelade ett ramavtal från Svenska kraftnät som innefattar tjänsterna: arkeolog, planhandläggare, utredare mark och vatten, biolog, MKB-konsult, markåtkomst och skogliga tjänster samt GIS-konsult.

Vi var en av tolv leverantörer som blev tilldelade avtal inom detta paket av tjänster. Avtalet löper från och med 2016-01-01 till och med 2018-12-31 med möjlighet till förlängning.

Svk Logo Liggande 30 75Mm Black Cmyk (1)