English
 

2018-10-02 En av Sveriges bästa arbetsplatser

Kraftkonsult har blivit certifierat av Great Place to Work (GPTW) som en av Sveriges bästa arbetsplatser! Processen består av en medarbetarundersökning och en kulturutvärdering som tillsammans ger ett mått på hur bra arbetsplatsen är utifrån både medarbetarnas och ledningens perspektiv.

Medarbetarundersökningen kartlägger medarbetarnas upplevelse av sin arbetssituation inom områdena trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap. Här gav medarbetarna Kraftkonsult ett så kallat förtroendeindex på 92 % och lyfte fram bland annat frihet, bra kollegor, kompetensutveckling, stark teamkänsla och lyhörda ledare som styrkor.

Nästa steg blir att fokusera på de områden som kan förbättras genom tydlig kommunikation och lämpliga åtgärder. Sedan ska resultatet följas upp med förhoppningen att vi ska bli ännu lite vassare så att vi även i fortsättningen kan kalla oss ett "great place to work"!

Om GPTW

I mer än 30 år har vi forskat i vad det är som gör att en arbetsplats uppfattas som riktigt bra. Årliga studier och medarbetarundersökningar av 10 miljoner medarbetare i 50 länder och från ca 7 000 organisationer ligger till grunden för de två modeller kring vilka vi byggt hela vår verksamhet. Dessa beskriver ett "great place to work", från medarbetarens respektive ledarens perspektiv. Modellerna är applicerbara på alla arbetsplatser, oavsett bransch, storlek eller nationalitet.

www.greatplacetowork.se

GPTW_Certifiering _2018_RGB_certified _year

Dela på: