English
  • Nyheter >>
  • 2018 >>
  • Karl Wirén är Uppsalakontorets nya examensjobbare
 

2018-04-05 Karl Wirén är Uppsalakontorets nya examensjobbare

Karl Wirén studerar sista året till Elkraftsingenjör, en utbildning som ges genom ett samarbete mellan LTU, MIUN samt Umeå universitet. Han kommer under våren att skriva ett examensarbete på 15 HP tillsammans med Kraftkonsult och arbeta från kontoret i Uppsala.

Examensarbetet handlar om hur befintliga data i kundens system kan användas för att genomföra analyser med syftet att effektivisera, kvalitetssäkra samt reducera miljöpåverkan.

"Jag ser utmaningar samt stora möjligheter i framtidens arbetssätt där datorstödda analysverktyg kan bidra till ökad kvalitet."

Välkommen Karl!

Karl Wirén1

Dela på: