English
 

2018-04-20 Kraftkonsult förnyar sig

Värdeord

Under våren har ledningen och medarbetarna tillsammans genomfört ett omfattande arbete med att förnya och anpassa Kraftkonsults grundstommar så att de bättre speglar vårt arbetssätt, våra åtaganden och våra mål.

Det här är ett led i vårt arbete för social, planetär och ekonomisk hållbarhet som ska genomsyra hela vårt företag och även omfatta våra kunder och leverantörer. Mer konkret har vi nu formulerat om Kraftkonsults vision och syfte och arbetat fram nya värdeord:

Vision

Vår vision stavas hållbarhet. Genom ständig kompetensutveckling och framtagande av nya tekniska lösningar vill vi skapa en hållbar tillväxt som bygger på ett långsiktigt och ansvarsfullt förhållningssätt till sociala relationer, klimat och ekonomi. Vi ska vara den främsta arbetsgivaren som attraherar och bibehåller den bästa kompetensen. Tillsammans med kunder, intressenter och samarbetspartners strävar vi mot att driva branschen framåt.

Syfte

Att värva, utveckla och tillhandahålla den bästa kompetensen på marknaden och tillsammans med kunden utveckla nya tekniska lösningar för en hållbar framtid.

Våra värdeord:

  • Ansvar
  • Flexibilitet
  • Engagemang
  • Kvalitet
  • Kompetens

Det här steget förstås bara ett av många i ett långsiktigt arbete som vi hoppas ska få flera positiva effekter för medarbetare, kunder och leverantörer. Här kan du läsa mer om oss.

Dela på: