English
 

2018-07-11 Nya steg i hållbarhetsarbetet

Kvalitet

I samband med att vi har förnyat Kraftkonsults vision, syfte och värdeord, har vi under våren också arbetat med att uppdatera våra policyer så att även de speglar vår värdegrund och vision.

Vi vill att hållbarhetstänket ska genomsyra hela vårt företag, från de allra minsta delarna till de största processerna. Vi har fortfarande mycket arbete framför oss, men vår policysatsning tar oss ytterligare ett steg närmare hållbarhetsmålet.

I nästa etapp ligger fokus på mätningar, bland annat genom Great Place to Work, och nästa år kommer bokslutet att innefatta en hållbarhetsredovisning där vi stämmer av hur årets satsningar har gått.

Våra uppdaterade policyer finns att läsa här.

Dela på: