English
  • Nyheter >>
  • 2018 >>
  • Undersökning till hållbarhetsredovisning
 

2018-11-20 Undersökning till hållbarhetsredovisning

I början av nästa vecka kommer vi att skicka ut en undersökning till utvalda kontakter som har haft med Kraftkonsult att göra i något skede sedan 2014.

Det är inget nyhetsbrev utan ett riktat utskick i syfte att samla in data som ska hjälpa oss att redovisa relevanta uppgifter i en kommande hållbarhetsredovisning.

Undersökningen syftar till att kartlägga olika intressenters fokusområden inom hållbarhet så att vi kan anpassa vilka områden vi sedan redovisar. Allt detta gör vi förstås för att ytterligare utveckla vårt hållbarhetsarbete för att kunna bidra mer till samhället och planeten. Läs mer om vårt hållbarhetsåtagande här.

Dela på: